fbpx
Image Alt

Področja specializacije

Več področij izobraževanja za več priložnosti

Ponudba izobraževanj na ITS Alto Adriatico se deli na različna področja specializacije, glede na trenutno povpraševanje po strokovnih profilih v podjetjih in glede na razvoj tehnoloških scenarijev v industrijskem sektorju.

Področje arhitekture programske opreme

Trenutna paradigma IKT: razvoj spletnih strani, ogrodij, API, računalništva v oblaku, IoT, IIoT

Višji tehnik razvijalec storitev v oblaku

Načrtuje in izvaja DB in vmesnike programske opreme (API, mikrostoritve) za dostopanje do podatkov in informacij ter za upravljanje z njimi preko oblačnih storitev in infrastrukture. Zagotavlja realizacijo in postavitev programskih rešitev z vidika njihove funkcionalnosti, varnosti, zanesljivosti in zmogljivosti.

Višji tehnik IIoT (Industrijskega interneta stvari)

Specializiran je za aplikacije 4.0 industrije, namenjene zbiranju, upravljanju in predstavljanju podatkov, zbranih pri strojih in v industrijskih obratih, za nadzor proizvodnih procesov. Določa najprimernejše IoT protokole za medsebojno povezovanje senzorjev, mikrokrmilnikov, PLK in sistemov avtomatizacije z napravami in programskimi sistemi za filtriranje, arhiviranje in obdelavo podatkov na terenu ali z infrastrukturo v oblaku. Oblikuje spletne vmesnike za predstavitev podatkov v obliki vmesniških plošč.

Področje Digitalne Preobrazbe

Digitalne tehnologije za konkurenčnost podjetij: omogočitvene tehnologije, 4.0 industrija, 5.0 industrija, MES, ERP, integracija, digitalna inovacija

Višji tehnik 4.0

Sodeluje pri izvedbi projektov digitalne integracije med različnimi panogami in informacijskimi sistemi podjetja: proizvodnimi obrati, sistemi za nadzor proizvodnje, sistemi upravljanja, nabave in distribucije. S pomočjo dolgoletnih veščin na področju tehnologij in razvoja programske opreme sodeluje z zunanjimi ponudniki kompleksnih informacijskih rešitev ter neposredno načrtuje in razvija enostavnejše informacijske rešitve.

Področje vodenja

Upravljanje z IT viri, procesi in informacijami: kibernetska varnost, DevOps, upravljanje s podatki, analiza podatkov

Višji tehnik specialist za kibernetsko varnost

Stalno preverja in meri ravni varnosti vseh informacijskih virov (strojne in programske opreme ter človeških virov) ter napoveduje in upravlja z okoliščinami ranljivosti in izpostavljenosti tveganju. Spodbuja širjenje kulture zavedanja in varnosti s sistematičnim posredovanjem informacij in izobraževanjem uporabnikov.

Področje Metaverso

Splet: realni in virtualni svetovi UX dizajn, digitalna komunikacija, spletno trženje, multimediji, virtualna/mešana/razširjena resničnost

Višji tehnik spletne analitike

Na podlagi proučitve konkurence sodeluje v različnih fazah dejavnosti digitalnega marketinga ter pri načrtovanju komunikacijskih strategij preko spletnih platform, navsezadnje pa se osredotoči na analizo in vrednotenje rezultatov. Opremljen je z obširnim strokovnim znanjem o celotnem procesu spletne analitike ter samostojno in učinkovito upravlja z viri, metriko, metodologijo in orodji za analiziranje in poročanje.

Področje Proizvodnih Tehnologij

Tehnologije za izvedbo, nadzor in integracijo avtomatskih sistemov na področju industrijske proizvodnje: mehanske tehnologije, vitka proizvodnja, IoT aplikacije, 4.0 industrija, omogočitvene tehnologije, strojno učenje, vodenje projektov

Višji tehnik pametne proizvodnje

Sodeluje pri upravljanju proizvodnih procesov z uporabo tehnik, temelječih na vitki proizvodnji in omogočitvenih tehnologijah 4.0, s katerimi je mogoče na integrirani način upravljati z avtomatiziranimi, digitaliziranimi in medsebojno povezanimi sistemi, zlasti s sklicevanjem na obdelovalne postopke na področju lesarstva-notranje opreme, plastičnih materialov in stekla. Ima mehatronske veščine, ki vključujejo sposobnost reševanja težav pri proizvodnji na multidisciplinarni ravni, potrebne za programiranje obratov industrijske avtomatizacije. Uporablja CAD sisteme in sisteme hitrega oblikovanja prototipov Preko doslednega zbiranja in analize podatkov sodeluje pri projektih izboljševanja proizvodnje, kakovosti, varnosti in energetske učinkovitosti v luči zniževanja količine odpada in zmanjševanja stroškov.

Niste našli, kar ste iskali? Predlagajte nam ga!