Image Alt

Študenti

S specializacijo do dodatne vrednosti

Postani eden izmed najbolj iskanih strokovnjakov, ki jih podjetje potrebuje

Si opravil maturo? Torej se lahko udeležiš izbirnega postopka za naše tečaje za specialistično tehnično izobraževanje. Zakaj opravljamo izbirni postopek? Ker so ITS tečaji na voljo le za določeno število slušateljev: vsakega se lahko udeleži največ 30 študentov.

Uporabnost praktičnega pristopa

Naš pristop k poučevanju je izjemno praktično naravnan. Predavatelji v veliki večini primerov prihajajo iz delovnega okolja, zato dobro vedo, kaj potrebuješ, da se boš z njim uspešno spopadel.

Prednost kratkega izobraževanja in pripravništva tudi v tujini, s programom Erasmus+

2 šolski leti, skupno 2.000 ur, od tega 800 ur pripravništva v podjetjih zadevnega področja, preko programa Erasmus+ tudi v tujini, kar slušateljem vseh starosti nudi možnost za razvijanje in izmenjavo znanja in veščin ter za doživetje evropske izkušnje mobilnosti.
Kar se boš pri nas naučil, boš lahko takoj prenesel v prakso in tako svoj čas porabil na resnično produktiven način.

Takojšen vstop v svet zaposlovanja

Zmagovalna izbira za tvojo prihodnost

Sodelujemo s podjetji in podjetja sodelujejo z nami tako, da nam sporočajo, katere strokovne profile potrebujejo: z nami boš torej dobil priložnost hitre zaposlitve, ki bo skladna s tvojo strokovno usposobljenost. Pripravništvo je pomembna priložnost za pridobivanje strokovnih izkušenj in večje veljave v svetu podjetništva. V določenih podjetjih je podjetje, kjer boste opravljali pripravništvo, prav podjetje, kjer je zaposlen eden izmed predavateljev tečaja.

Pridobivanje unovčljivih veščin

Strokovni profili, ki jih oblikuje naše izobraževalno središče, spadajo v nabor Nacionalnih referenčnih profilov za strokovne kvalifikacije in strokovna izobraževanja.

Potrdilo o višji tehniški izobrazbi - V. stopnja EQF

Če maš vsaj 80-% navzočnost na predavanjih in opraviš zaključni državni izpit, pridobiš potrdilo o višji tehniški izobrazbi, na katerem bosta navedena področje in nacionalni referenčni profil. Ta izobrazbeni naziv je enakovreden V. stopnji Evropskega ogrodja kvalifikacij – EQF (med maturitetnim spričevalom in diplomo triletnega študija).

Izobrazbeni naziv, ki velja tudi po vsej Evropi

Potrdilo o višji tehniški izobrazbi, ki ga izda naš zavod, lahko uveljavite tudi v tujini, saj ga opremimo z Europass prilogo k spričevalu, uradnim dokumentom, ki ti lahko pomaga pri uveljavljanju tvojega strokovnega znanja po vsej Evropi.

Dodatne informacije

Edini Zavod za visoko izobraževanje v Furlaniji – Julijski krajini in Benečiji IKT smeri

1 izbrani mentor spremlja vse študente in bdi nad sodelovanjem s predavatelji

800 ur pripravništva v rastočih podjetjih

Notebook za vsakega študenta

Možnost opravljanja razgovorov s podjetji med izobraževanjem

5. stopnja Evropskega ogrodja kvalifikacij

Letni strošek za študenta: med 300 in 500 evri

80 % predavateljev prihaja iz IKT podjetij

Specializacija je najboljša izbira.

Takoj stopi v stik z nami